יעוץ ותכנון פרישה

תכנון פרישה

תכנון פרישה ותיקון 190

אין ספק שזהו צעד המהווה נקודת ציון משמעותית בחיי כל אדם.

בעת הפרישה לגמלאות ברוב המקרים, אנו מסתמכים על הכנסה חודשית מקצבאות מקרן הפנסיה או ממוצרים פיננסיים נוספים במידה שישנם.

שינוי זה במקורות ההכנסה מחייב ברוב המקרים היערכות מוקדמת, אשר לוקחת בחשבון את ציפיות וצרכי הלקוחות, לצד נכסיו וכל יתר ההיבטים המשפיעים עליהם.

גורם נוסף שמחזק את חשיבותו של התכנון המקדים הוא ההתארכות המתמידה בתוחלת החיים מצד אחד והעלייה ברמת החיים של הפורשים לפנסיה.

תהליך תכנון פרישה כולל בניה של תקציב הכנסות שוטף לכל חייו של הפורש ובת זוגו, אשר לוקח בחשבון את כל המקורות הכספיים הקיימים להם בעת הפרישה, תוך ניסיון למקסם את האפקטיביות של כספם באמצעות תכנוני מס, תמהילי נכסים והשקעות מתאימים וכיסויים ביטוחים נדרשים.

 

 תהליך תכנון הפרישה משתנה ממתכנן פרישה אחד למשנהו בהתאם לתפיסתם והתמחותם, אך באופן כללי ניתן לחלק את התהליך ל-3 שלבים מרכזיים:

  • בחינת צרכיו וציפיותיו של הלקוח, העדפות הסיכון שלו וסדרי העדיפויות שלו בכל הקשור להתנהלותו הפיננסית בעתיד.

  • איסוף נתונים אודות הנכסים בחסכונות ובביטוחים של הלקוח באמצעות המסלקה הפנסיונית והר הביטוח, אתרים של משרד האוצר.

  • גיבוש תכנית פרישה.

 

בתהליך יש להתחשב במספר היבטים:

1. מאזן הכנסה – הוצאה חודשי, הצפוי בהתאם להרכב הנכסים והחסכונות של הלקוח ושגרת חייו.

2. תכנון חבות המס של הלקוח לאורך שנות הפרישה, על מנת להגדיל את החיסכון ולצמצם את תשלומי המס לאורך השנים. שלב ייעוץ המס לפרישה יכול להיות משמעותי מאוד מבחינה כספית וחשוב לוודא שיועץ הפרישה מתמחה בו.

3. תכנון מסלולי ההשקעה תוך הערכת מרכיבי הסיכון.

 

תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מעניק לגמלאים הטבות נרחבות בנוגע לביצוע הפקדה של כסף נזיל בקופת גמל , הכוללות הטבות  מיסוי, הפקדת כספים בנזילות מלאה ואפשרות הורשה ללא פגיעה בתנאים הקיימים בקרן. שילוב היתרונות הללו יחד עם עלויות נמוכות יחסית בניהול ובאחזקת קופת גמל וגיוון במכשירי השקעה, מעניק אפיק השקעה איכותי, בעל אפשרויות תשואה עודפת וגמישות בהשקעות, על פני אחרים. התיקון נכנס לתוקף במהלך 2012 ומטרתו להסדיר עיוותים בחיסכון הפנסיוני ועידוד אוכלוסיית הגיל השלישי לחיסכון.

 

הטבות מיסוי 

הכספים נשמרים נזילים תוך מתן הטבה - מס רווחי הון ישולם רק בעת משיכת הכספים מהקופה, ויעמוד על 15% מהרווח הנומינלי בלבד (לעומת 25% מהרווח הריאלי). וכן בעת מכירת נייר ערך ברווח או בגין מעבר בין מסלולים, לא ישלם הגמלאי מס רווחי הון. הטבות אלו מביאות להגדלת פוטנציאל תשואה בקופה.

 

השקעות גמישות

למנהלי קופות גמל ישנו חופש רב במגוון אפיקי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך ואג"ח הנסחרים בבורסה. באפשרותם להשקיע בנכסים שאינם סחירים, לבצע השקעות ישירות בבורסות בחו"ל וכן להשתתף בהנפקות, בתנאים השמורים לגופים מוסדיים.

 

עלויות נמוכות 

דמי הניהול בקופות גמל, נמוכים באופן משמעותי מאפיקי חיסכון אחרים ובכללן עלויות ניהול ההשקעות נמוכות באופן יחסי. עלויות קניה ומכירה של ני"ע בתוך הקופה נמוכות יחסית מלכתחילה, ובנוסף גמלאי החוסך בקופת גמל, פטור מעמלות שונות, כגון דמי משמרת ותשלום מע"מ. הטבות אלו מעלות את הרווחים בחיסכון. 

 קצבה מוכרת

במידה ויבחר הפורש או המוטב, לצורך העניין, בקבלת קצבה מכספים אלו, הקצבה תיחשב ל"קצבה מוכרת" (או "כקצבת שארים" למוטב) וכולה תהא פטורה ממס.

 

הורשת קופת הגמל

בנוסף לכל אלו, ניתן לצרף לקופה מוטבים שיקבלו את השליטה במקרה פטירה, וכך ישמרו הזכויות הקיימות בקופה גם עבור היורשים. מעתה גם מוטבים, יכולים להשאיר כספים בקופת הגמל במקרה פטירה של עמית. אם החוסך הלך לעולמו לפני גיל 75, יורשיו ייהנו מהכסף הנצבר בפטור מלא ממס.

 

לסיכום, תכנון פנסיוני ופיננסי מתבצע בחברתנו על ידי מומחי פרישה בעלי התמחות ניסיון עשיר ורב שנים בתחום תכנון פרישה.

נשמח להכיר אותך

התקשר אלינו  04-8425554

או מלא פרטים ונשמח לקבוע איתך פגישת היכרות. 

Thanks! Message sent.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.