קופ"ג וקרנות השתלמות

מהי קופת גמל?

קופת גמל היא כלי חיסכון המיועד לטווח ארוך, המאפשר לחסוך כסף לגיל הפרישה באמצעות הפקדות חודשיות או שנתיות וליהנות מהטבות מס.

 

פעולתן של קופות גמל בישראל מוסדרת במספר חוקים, כאשר שני העיקריים שבהם:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 2005  

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

הכספים המופקדים לאורך השנים נצברים בקופה וצוברים תשואה וכך הכסף שהופקד גדל  באופן משמעותי. ניתן להשקיע את הכספים במגוון מסלולי השקעה, שלכל אחד מהם רמת סיכון שונה בהתאם לאופי הלקוח, גילו וצרכיו.

 

 

ישנם סוגים שונים של קופות גמל:

קופות גמל לתגמולים ופיצויים - אליהן ניתן להפריש כספי תגמולים במעמד עצמאי או כספי תגמולים ופיצויים המופרשים ביחסי עובד-מעביד (מעמד שכיר).

סכומים שנצברו בקופות הגמל לחיסכון עד שנת 2008 ניתנים למשיכה בכל מצב בגיל הפרישה כסכום חד פעמי.

כספים שנצברו משנת 2008 ועד לפרישה, ניתן לקבל רק כקצבה חודשית.  

קופות גמל הן מכשיר מגוון. יש מסלולים שונים של השקעות - מסלול מנייתי, אג"ח, שקלי או צמוד מדד וכן שילובים של מסלולי ההשקעה השונים.

 

קופות גמל מרכזיות לפיצויים - מיועדות להפרשות של המעסיק לפיצויים במקרה של פיטורין או פרישה (החל משנת 2011 כבר לא ניתן להפקיד לקופות אלו).
 

קופת גמל להשקעה – קופת גמל מסוף שנת 2016 המאפשרת חיסכון נזיל הן לטווח הקצר, הבינוני והארוך. בקופה זו סכום ההפקדה השנתי מוגבל ונכון לשנת 2018 הוא  70,000 ₪.

קופות הגמל מוגדרות כחסכונות לגיל פרישה, למעט קופ"ג להשקעה, אותה ניתן למשוך באופן מידי (נזילות מלאה). מי שמעוניין להתמיד ולחסוך בקופת הגמל להשקעה עד לגיל פרישה ייהנה משתי הטבות מס:

  1.  פטור ממס רווחי הון (מס על הרווחים של הקופה = רווחי ההשקעות).

  2.  פטור ממס על הקצבה (קצבת פנסיה פטורה ממס).

לאתר גמל נט של משרד האוצר: https://gemelnet.cma.gov.il/

קרן השתלמות

 

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון פטורה ממס, הנזילה לאחר 6 שנים. בקרן השתלמות לשכירים, מופקדים כספים באופן שוטף הן על ידי העובד והן על ידי המעביד, כאשר גובה ההפקדה נקבע בהתאם לגובה שכרו של העובד. בד"כ שיעור ההפרשה הוא 7.5% ע"ח המעביד ו 2.5% ע"ח העובד.

בקרן השתלמות לעצמאים, ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה השנתית, ומתוך הפקדה זו ההוצאה המוכרת מבחינת רשויות המס, הינה 4.5% (64% מההפרשה).

 

הטבות המס

 

החיסכון בקרן השתלמות פטור מכל מס עד תקרת הפקדה של 18,240 ₪ נכון לשנת 2018. בזמן מימוש (משיכה) הכספים שנצברו בקרן, לא ישולם מס עד התקרה לעיל. למעשה, אפיק חיסכון זה הוא תוכנית השקעה פטורה ממס ולכן מדובר באפיק חיסכון משתלם במיוחד ויוצא דופן בין אפיקי החיסכון.

 

מועד משיכת הכספים (משיכת קרן השתלמות)

 

קרן השתלמות נזילה לאחר 6 שנים. עם זאת, בגיל הפרישה או במימוש קרן למטרתה המקורית (השתלמות, בהתאם להוראות הדין), ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס כבר לאחר 3 שנים בלבד. 

בתום 6 שנים אין חובה למשוך את הכספים שהצטברו בקרן. במקרה בו אין צורך מידי בכספים, קרן ההשתלמות תהיה נזילה למימוש בכל עת, כולל ההפקדות שהופקדו בה לאחר 6 השנים.

 

מסלולי חיסכון

 

בקרנות ההשתלמות בדומה לקופות גמל קיימים מגוון רחב של מסלולי חיסכון (מסלול ללא מניות, מסלול חשיפה מועטה למניות וכו') המאפשרים לחוסכים לבחור את תמהיל ההשקעה בהתאם לרמת הסיכון שלהם ולטווח ההשקעה הרצוי. ניתן לעבור בין קרנות השתלמות שונות ובין מסלולי ההשקעה שונים בכל רגע נתון, ללא כל תשלום מס וללא קנס והדבר אינו פוגע בוותק ההשקעה שנוצר ביום ההפקדה הראשון.

 

האם אתה יודע מה מצב קופת הגמל שלך?

למרות חשיבות  הדבר, על פי מספר סקרים שנערכו, מרבית השכירים בישראל, לא יודעים היכן מתנהלת קופת הגמל שלהם, באיזה בית השקעות, מסלול והרכב השקעות. אך דווקא הנפילה הכלכלית הגדולה של  2008, כמו גם השינויים התכופים בשווקים העולמיים בתקופה האחרונה, העירו רבים מהחוסכים הפנסיונים לחשיבות הבדיקה של קופות הגמל באופן שוטף. 

עם זאת, רבים מהחוסכים מבולבלים באשר לבית ההשקעות והמסלול אליו כדאי להם להצטרף. 

 

מומחי יונייטד סוכנות לביטוח עובדים עם מיטב קופות הגמל בשוק וישמחו לסייע לך בבחירת הקופה המתאימה ביותר עבורך.

לאתר גמל נט של משרד האוצר: https://gemelnet.cma.gov.il/

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

 

נשמח להכיר אותך

התקשר אלינו  04-8425554

או מלא פרטים ונשמח לקבוע איתך פגישת היכרות. 

Thanks! Message sent.