מחירון - (ללקוחות חדשים בלבד)

בירור זכאות להלוואה

50 ₪

טיפול בהלוואה

150 ₪

ביצוע מסלקה

100 ₪

שינוי מסלול בתוכנית חיסכון/קופ"ג

-

פדיון מוצר פיננסי

50 ₪

פדיון פיצויים

100 ₪

פדיון מוצר ביטוחי

250 ₪

טיפול בריסק זמני

250 ₪

מינוי סוכן על פוליסות/פנסיות וטיפול בהן

50 ₪

טיפול בתביעה

-

מילוי טפסים בעת פרישה

500-1500 ₪

מילוי טפסים בקבלת קצבה

350 ₪

ייעוץ לפרישה

2000 ₪