תכנון ביטוח פנסיוני

תכנון פנסיוני אישי

החיסכון הפנסיוני ממלא שלושה תפקידים עיקריים בחייו של הלקוח ומשפחתו:

  • ביטחון כלכלי בתקופת הפרישה

  • מתן מענה כלכלי למבוטח ולמשפחתו במקרה אובדן כושר עבודה.

  • מתן מענה כלכלי למשפחה במקרה של פטירה בטרם עת

 

בעבר הפתרונות הפנסיונים של העובדים הוכתבו על ידי המעסיק ובהתאם למדיניות הפנסיונית שלו.
כיום ההחלטה היא של המבוטח עצמו, שיכול לבחור את הפתרונות הפנסיונים המתאימים לו.

אפיקי החיסכון הפנסיוני הם בעיקר קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים.

בכדי להתאים את הקרן הנכונה ביותר עבורך, חשוב להתייעץ עם מומחה פנסיוני.

ביונייטד סוכנות לביטוח עומדים לרשותך סוכנים מקצועיים שיכירו אותך באופן אישי וידעו להתאים את הרכב התוכנית לשינויים החלים בחייך. ניהול חכם של החיסכון הפנסיוני, הכולל בין היתר בחירה בתמהיל החיסכון, חלוקת הכספים בין חיסכון לביטוח חיים (בתכנית הביטוח), קביעת מסלול חיסכון בקרן הפנסיה וכדומה, יבנה לך גב כלכלי יציב ועתיד פיננסי בטוח.


 הגיל בו נעשה התכנון הפנסיוני הראשוני ישנה השפעה מכרעת על מהותו של התכנון ועל נקודות הכובד שלו:

 

בגילאים 25-35 - תכנון פנסיוני ראשוני שיסייע לאדם בגיבוש התנהלותו בשנים הבאות בכל הנוגע לביטוח ולפנסיה.

בגילאים 35-55 - תכנון פנסיוני יתמקד בסקירת הקיים, איתור טעויות קיימות בתיק ביטוחי הפנסיה, בהתאמתו לשינויים שחלו בחיי האדם בשנים שחלפו וגם בהוזלת העלויות הכרוכות בו.

בגילאים 55-67 - הישורת האחרונה של התכנון הפנסיוני והיא מתמקדת בעיקר בביצוע השיפורים האחרונים הנחוצים בתיק הביטוחים הפנסיוניים והכנת נכסיו וחסכונותיו של המבוטח לקראת פרישה.

קרן פנסיה

 

אפיק פנסיוני המייעד את כספי החיסכון הצבור לקבלת קצבה חודשית החל מגיל פרישה.
קרן הפנסיה היא תכנית ביטוח הדדית הנשענת על תקנון הניתן לשינוי.

קרנות הפנסיה מתחלקות לשתי קבוצות:

  • קרנות פנסיה וותיקות, אשר מ- 1995 לא ניתן להצטרף אליהן, והזכויות בהן נקבעו במסגרת הרפורמה להבראת קרנות פנסיה (תקנון אחיד).

  • קרנות פנסיה חדשות , הפועלות במתכונת של איזון אקטוארי ואמורות לעדכן את הזכויות בעתיד על-פי השינויים בתוחלת החיים.

 

שני סוגי קרנות פנסיה החדשות:

1. פנסיה מקיפה: קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיית זיקנה, שארים ונכות.

2. פנסיית יסוד: קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיה בעת פרישה בלבד.

 כיום, ניתן להפקיד רק בקרנות פנסיה חדשות.

לקרנות הפנסיה יתרון בולט, לעומת אפיקי חסכון אחרים - הן זוכות לאג"ח משופר מהמדינה, עם תשואה מובטחת. אג"ח זה אינו שכיר כך שכספי הלקוח מושקע במסלול סולידי, המניב תשואה מובטחת בכל עת.

 

בשוק קיימות קרנות פנסיה של גופי ניהול רבים, המתחלקות בתוך כל חברה למגוון מסלולים, בהתאם לצרכי העמית.

 

מה מבטיחה קרן פנסיה מקיפה חדשה?

הקצבאות מחושבות על פי השכר המבוטח בהתאם למסלול שאותו בחר/ה העמית/ה ובהתאם לתקנון הקרן:

קצבת זקנה
בקרנות החדשות, קרן הפנסיה מבטיחה לעמית/ה בהגיעם לגיל פרישה (או על פי התקנון) קצבת זקנה לכל ימי חייהם. הקצבה מחושבת על פי  החיסכון הנצבר בקרן מחולק במקדם הקצבה הנקבע על פי תקנון הקרן.
החיסכון הנצבר כולל את הכספים שהופקדו לחשבון העמית בניכוי הוצאות ודמי ניהול בצירוף רווחים.


קצבת שארים
קרן הפנסיה מבטיחה קצבת שארים לשאריו של העמית .במקרה פטירתו קיצבת השארים תשולם בהתאם למסלול שבחר העמית, גיל ההצטרפות ובהתאם לתקנון הקרן.
 

קצבת נכות
קרן הפנסיה מבטיחה קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה.
קצבת הנכות משולמת על פי המסלול שבחר העמית ועל פי תקנון הקרן.

לאתר פנסיה נט של משרד האוצר: https://pensyanet.cma.gov.il/

 
 

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים היא ביטוח חיים עם חיסכון לטווח ארוך שתנאיה מעוגנים בחוזה - פוליסה. 

ניתן לרכוש ביטוח מנהלים כשכיר, עצמאי וכאדם פרטי. 

בביטוח חיים בו העובד מבוטח, המעסיק הינו בעל הפוליסה וחברת הביטוח שותפה לחוזה. 

בכל חודש מפרישים העובד והמעביד לחברת הביטוח את חלקם בתקציב הפנסיוני, כפי שנקבע בחוזה.

 

איך מורכב ביטוח המנהלים?

ביטוח המנהלים מורכב בד"כ משלושה מרכיבים:

  • ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

  • ביטוח חיים - פיצוי במקרה פטירה.

  • חסכון פנסיוני (הון או קצבה) לגיל הפרישה.

הפרמטרים המשפיעים על גובה הפנסיה והכיסויים:

גיל כניסה: ניתן להתחיל בכל גיל, אולם ככל שיתחיל המבוטח/ת לחסוך מוקדם יותר, יהיו יותר שנות של חיסכון משמע שהכסף צובר יותר ריבית לאורך יותר זמן. 

מצב אישי:  מצבך המשפחתי משפיע על בחירת אפיק ביטוח המתאים לצרכיך. אם את/ה נשוי תוכל/י לבחור בתוכנית המאפשרת לך ולמשפחתך בטחון ויציבות כלכלית במקרה של אובדן כושר עבודה ואף במקרי מוות. כמו כן יש לבחון האם התוכנית גמישה ומאפשרת לך התאמה לשינויים הדינאמיים במהלך חייך- התחתנת? נולדו לך ילדים ? יש לבדוק כי התוכנית מאפשרת הרחבת הכיסוי הביטוחי גם על בני משפחתך. 

הבטחת יציבות כלכלית למקרה אובדן כושר עבודה: האם התוכנית מספקת לך כיסויים ביטוחים רחבים המכסים סיכונים ואירועים בלתי צפויים?

שמירה על רמת חיים גם לאחר הפרישה: מה תקבל/י לאחר פרישה? האם התוכנית מאפשרת לך גמישות והתאמה אישית במסלולי קצבה? בביטוח חיים עם חיסכון למשפחה ולפרט תוכל/י לקבל את הסכומים שצברת או כסכום חד פעמי או כקצבה, בהתאם לתנאי הפוליסה. כמו כן, ביטוח חיים עם חיסכון לטווח ארוך מאפשר גמישות במעבר בין המסלול ההוני לקצבתי לאורך תקופת החיסכון.

התאמה לשינויים בחיים: עבודה חדשה? הפסקת לעבוד לתקופה? הפכת משכיר לעצמאי או להיפך? ביטוח המנהלים שלך מלווה אותך לאורך השנים, בכל מקום עבודה. התוכנית מאפשרת התאמה למסגרת מעביד חדש, או למסגרת עצמאית.  בנוסף לכך ביטוח המנהלים מבטיח לך את האפשרות להגדיל את סכומי החיסכון והביטוח בהתאם לשינויים בשכר.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

נשמח להכיר אותך

התקשר אלינו  04-8425554

או מלא פרטים ונשמח לקבוע איתך פגישת היכרות. 

Thanks! Message sent.