מוצרי ביטוח

ריסק

ביטוח חיים בסיסי – ריסק:

ביטוח המעניק פיצוי כספי במקרה של מוות מכל סיבה שהיא לבעל הביטוח או לשאריו.

משמעות הפוליסה, הינה שקט כלכלי עבור בני המשפחה, במקרה מוות של אחד ההורים, חס וחלילה.

בביטוח חיים אין גבול לקביעת סכום הפיצוי, הסכום תלוי אך ורק במבוטח ובנכונותו לשלם את ערך הפרמיה ובנכונותה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח בגובה הנדרש. ניתן לרכוש  ביטוח חיים אצל מספר חברות ביטוח שונות במקביל, וכך להבטיח פיצויים ממספר מבטחים. במקרה כזה, חובה ליידע כל אחת מחברות הביטוח בעת חתימה על הפוליסה.

המבוטח רשאי לבטל את ביטוח החיים בכל עת בה יחפוץ בתנאי ויודיע על כך לחברת הביטוח בהתאם להסכם שנחתם בפוליסה.

בעת רכישת פוליסת ביטוח חיים, הינך מבטיח הכנסה למשפחתך גם לאחר לכתך.

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה:

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר בחיינו, כיוון שכל אדם המתפרנס מעבודה (כלומר לא מקצבה או הכנסה פאסיבית), תלוי בכושר העבודה שלו על מנת לפרנס את עצמו ובני ביתו. כאשר יכולת זו נפגעת, תפגע רמת החיים ויכולת הקיום שלו ושל משפחתו. לכן חשוב מאוד לבטח את עצמנו למקרה שבו נכס כה חשוב כמו כושר העבודה שלנו יפגע או יינזק.

הכיסוי הבסיסי ביותר בביטוח זה הוא אובדן כושר עבודה בכל עיסוק שהוא, כלומר המבוטח נמצא במצב רפואי בו הוא אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא לכן יפעיל את הביטוח.

רוב פוליסות הביטוח המקובלות מכסות אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה. זוהי הגדרה לאובדן כושר עבודה מלא. ניתן גם לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה חלקי, פחות מ 75%

אובדן כושר עבודה מותאם למשלח יד ספציפי- מקצועות מסוימים דורשים מהאדם התמחות מדויקת וכן לעיתים, שימוש באיברים מסוימים, על מנת לבצע את עבודתו. מנתח כירורגי לא יוכל להמשיך לעבוד בעבודתו אם תיקטע אחת מאצבעות ידיו, או אם יחלה במחלה שאחת מתופעות הלוואי שלה הוא רעד, בעוד שרופא שאינו כירורג, יוכל להמשיך בעבודתו ללא פגיעה.

לכן, במקצועות מסוימים מומלץ להרחיב את הביטוח לכיסוי נזקים ספציפיים ומוגדרים מראש בהתאם לאי היכולת של המבוטח לעסוק בעבודתו או בעבודה דומה ברמת ההשכלה או המיומנות הנדרשת לעבודתו.

ביטוח בריאות

 לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנת 1995, מבוססת מערכת הבריאות בישראל על שלושה רבדים   
 של ביטוח בריאות:

  • ביטוח חובה: חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  • שירותי בריאות נוספים (שב"ן)

  • ביטוח רפואי פרטי - חברות הביטוח

חוק הבריאות הממלכתי, מעניק שייכות לאחת מקופות החולים. מקנה לאזרח סל שירותי בריאות בכל הנוגע לטיפול במחלות שגרתיות, בדיקות, מתן חיסונים ופעולות רפואיות שכיחות נוספות.

שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים, מעניקים, בנוסף לביטוח הבסיסי, כיסויים לטיפולים נוספים, כגון: טיפולים אלטרנטיביים, ניתוחים משולמים, השתתפות בהתייעצויות ובתרופות, מספר בדיקות מיוחדות וכדומה. אך גם סל זה אינו מקיף את מכלול המצבים הבריאותיים העלולים להיווצר לאדם בחייו.

ביטוחי הבריאות הפרטיים בחברות ביטוח, מיועדים לאפשר פתרונות רפואיים לכל מצב. באם מדובר בטיפולים מיוחדים, מורכבים או יקרים, כניתוחים, השתלות, טיפולים רפואיים בחו"ל, סל הריון מורחב, סיוע סיעודי וכו'.

ביטוח הבריאות הפרטי נועד להבטיח למבוטח את הטיפול הטוב ביותר, ללא דחיות ועיכובים, שעלולים להיווצר במערכת הבריאות הציבורית.

מבוטחי הביטוח הפרטי יזכו  לרופאים הטובים ביותר, בארץ או בחו"ל, ללא תורים או המתנה ובתנאים הטובים ביותר.

ביטוחי הבריאות הינם דינמיים ומעניקים כיסויים רחבים. בכל ביטוח בריאות אפשר להוריד או להוסיף רבדים כגון הרחבת ניתוחים, תרופות שאינן בסל, טיפולים אלטרנטיביים, ניתוחים קוסמטיים וכד', וכמובן שמחיר הביטוח משתנה בהתאם. כדי להשלים את הכיסוי הביטוחי בתחום הבריאות רצוי גם להוסיף ביטוח כנגד מחלות קשות. ביטוח זה נותן סכום כסף בהתאם לסכום הפיצוי המבוקש כאשר מתגלית מחלה קשה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

המודעות לצורך בביטוח בריאות הולכת וגדלה בקרב הציבור, וכבר לא ניתן להתעלם מן הצורך בכיסוי נוסף, מעבר לכיסוי הממלכתי וכן מעבר לכיסוי שמציעות לנו קופות החולים.

כדאי להיכנס לביטוח בריאות כאשר אתה צעיר ובריא ולא כשאתה כבר סובל ממחלה. אז זה כבר קצת מאוחר מידי...

ביטוח סיעודי

כמה פעמים ראית איש צעיר נתון בכסא גלגלים ואליו צמוד מטפל פיליפיני? כמה אנשים נפגעים בכל יום בביתם, בתאונות עבודה או בתאונות דרכים קשות וכתוצאה מכך זקוקים לשיקום סיעודי או אשפוז סיעודי? כמה פעמים ראית כתבות בטלוויזיה על המצב הזוועתי של חולים סיעודיים?

באופן אינסטינקטיבי, כאשר מדברים על ביטוח סיעודי, אנו חושבים על קשישים הזקוקים לתמיכה וסיוע בחיי היומיום. אך ביטוח סיעודי מיועד לכולנו, צעירים כמבוגרים.

 

מצב סיעודי של אדם, עלול להקשות רבות על משפחתו- הן מבחינת זמן והשקעה בטיפול, והן מבחינה כלכלית.

עלות טיפול בחולה סיעודי, מתחילה מכ8,000 ₪ בחודש למטפל ובבית וטיפול במוסד סיעודי יכול להגיע ל15,000 ₪ בחודש!

כיום קיימים שלושה מסלולים לקבלת קצבה סיעודית, הנבדלים זה מזה באופן וברמת הסיוע:

ביטוח לאומי-  חוק הסיעוד, חל רק על אדם הנמצא בביתו, הכנסתו נמוכה מהתקרה הקבועה בחוק וגילו גבוה מהגיל הקבוע בחוק.

המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק קצבה, אלא מספק שירותים הנדרשים לחולה הסיעודי- מטפל למשך שלוש שעות ביום, חמישה ימים בשבוע. שירותים אלו ניתנים לאדם שעבר וועדה רפואית ואיש מקצוע מטעם הביטוח הלאומי, הכיר בו כחולה סיעודי.

ביטוח באמצעות קופות החולים- ביטוח סיעודי אינו נכלל בסך השירותים הבסיסיים של הקופות. שירותי ביטוח סיעודי ניתנים במסגרת ביטוחים משלימים המוצעים על ידי קופות החולים, בתוספת של תשלום חודשי. לקופות החולים מסלולים שונים, אשר משתנים בתכיפות, ולכן יש לבחון היטב את הפוליסה והתנאים המוצעים, כדי לוודא כיסוי של מגוון צרכים עתידים, לפני שחותמים.

חשוב לדעת כי לא כל חולה סיעודי יהיה זכאי לקצבה מקופות החולים. קופות החולים קבעו "מבחן זכאות", הבודק מספר פעולות יומיומיות. רק במידה והחולה אינו מסוגל לבצע אותן, כפי שהוגדר, הוא יהיה זכאי לקצבה. זאת ועוד, בכל קופות החולים קיימת תקופת אכשרה לקבלת הביטוח, אשר משתנה בין הקופות. במידה ומצטרפים לביטוח סיעודי בקופת החולים, בגיל מבוגר, יש לקחת זאת בחשבון.

בנוסף, הפרמיה משתנה מעת לעת. שינויים בפרמיה, עלולים להביא למצב שבו ברגע הנחוץ לך ביותר, לא תוכל לעמוד בתשלומים, שכן המחיר עולה, ככל שעולה הגיל ותוחלת החיים.

הכיסוי בקופות החולים ניתן לשינויים וזכויותיך אינן מעוגנות בחוזה משפטי, אלא בתקנון, אשר עלול להשתנות גם הוא.

שים לב האם בקופת החולים אתה זכאי לפיצוי מיום הפיכתך לסיעודי ולמשך שארית חייך, שכן לרוב מכסות קופות החולים עד חמש שנים, במסגרת הביטוח הסיעודי. 

ביטוח סיעודי בחברת ביטוח- ההתנהלות מול חברות הביטוח בעת מקרה תביעה, הינה שונה מאשר בקופות החולים. חברות הביטוח מעניקות פיצוי כספי קבוע, בשונה מקופות החולים, שלרוב יעניקו למבוטח שיפוי (החזר כנגד קבלות).

פוליסת ביטוח סיעודי פרטי, הינה חוזה מחייב אשר לא ניתן לעשות בו שינויים חד צדדיים, בשונה מקופות החולים.

ההיצע גדול וחשוב לבחון לעומק כל הצעה. ישנן חברות המגבילות את תוקף הביטוח ומשך זמן הפיצויים, ישנו הבדל בהתייחסות להחרגות רפואיות ועוד.

היתרון המשמעותי ברכישת פוליסה סיעודית דרך חברת ביטוח הוא בזמן הפסקת תשלומי הפרמיה. בעוד שבפוליסות דרך קופות החולים אין זכויות ואין צבירה של כסף, ברכישת פוליסה מחברה פרטית, נשמרות זכויותיך גם לאחר הפסקת התשלום. התנאים משתנים מחברה לחברה ובהתאם  לפוליסה.

בשל הגיוון הרב, חשוב להיוועץ באיש מקצוע מומחה, אשר מתמצה בדקויות הרבות ומכיר את החברות בשוק.

היו מוכנים ליום צרה, וקבעו פגישה כבר עכשיו עם מומחה לביטוח סיעודי, שיסייע לכם בקבלת ההחלטה, העשויה להשפיע על חייכם ועל חיי משפחתכם, רבות ולאורך זמן.

נשמח להכיר אותך

התקשר אלינו  04-8425554

או מלא פרטים ונשמח לקבוע איתך פגישת היכרות. 

Thanks! Message sent.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר.
אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.